استخر اداره برق سعادت آباد

استخر اداره برق سعادت آباد

در عایق بندی رطوبتی پروژه که در متراژی به وسعت ۱۰۰۰ متر کار شد به دلیل تخریب کاشی های سطح کار و از بین رفتن عایق بندی سنتی منجر به نشت آب می شد.

شرکت نانو اکریلیک با تخریب کاشی ها و مصالح زیرین، سیمان کاری سطح و انجام زیر سازی های لازم به اجرای عایق رطوبتی به همراه الیاف فایبر گلاس در رنگ آبی پرداخته که همین امر سبب گردید نیاز به رنگ استخری پس از عایق بندی از بین رود.

مشخصات پروژه اداره برق سعادت آباد تهران