رنگ استخری

رنگ استخری

در پروژه عایق رطوبتی استخر محمدشهر کرج استان البرز به دلیل نشت آب از کف استخر، مالک تصمیم به عایق بندی استخر گرفت. در این پروژه ابتدا همسطح سازی سطح صورت گرفته و پس از پاکسازی سطح از گرد و غبار عایق رطوبتی نانو اکریلیک به همراه الیاف فایبر گلاس اجرا گردید. به دلیل اینکه عایق رطوبتی نانو اکریلیک که به عایق استخری نیز معروف گردیده در رنگ های متنوع قابل اجرا می باشد نیاز کارفرما به اجرای رنگ استخری بر روی سطح رفع گردیده و عایق رطوبتی با رنگ دلخواه مشتری گردید.

مشخصات پروژه عایق رطوبتی استخر محمدشهر