پروژه ۲۰۰ واحد مسکونی

پروژه ۲۰۰ واحد مسکونی

در شمال کشور به دلیل بارش فراوان از تمامی زوایا ،رطوبت و باران به داخل ساختمان نفوذ می کند. در پروزه ۲۰۰ واحد مسکونی انزلی نیز آب و رطوبت ناشی از برخورد باران بر اثر کج بارش به دیوارها ، باعث نشتی آب ، نم دهی و زرد شدن دیوارها ازداخل ساختمان گردیده بود .

نانو اکریلیک تمامی رنگ نماهای خود را با توجه به شرایط آب و هوایی محل ساختمان و شرایط جغرافیایی آن ، با فرمول لاسیون خاص تولید و اجرا میکند. با توجه به شرایط جوی منطقه انزلی رنگ نمای مناسب با منطقه به گونه ای تهیه می گردد که به عمق سطح زیرین نفوذ کرده و آب بندی کامل را برای سطح به ارمغان آورد و همچنین ترک های مویی موجود در سطح را کاملا پوشش میدهد.

نانو اکریلیک پس از اطمینان از پاکیزگی و خشک بودن سطح زیرین،  پرایمر نفوذگر بر روی سطح اجرا کرده تا بتواند چسبندگی سطح را افزایش دهد و سپس رنگ  نما مخصوص شمال کشور که کاملا واترپروف می باشد جهت آب بندی کامل در دو مرحله بر روی سطح اعمال گردیده.

تصاویر مربوط به پروژه