رنگ آمیزی فضای داخلی

تاثیر رنگ در داخل ساختمان

چگونه رنگ ها درک فضاهای داخلی را تغییر می دهند همه ی ما زمان بیشتری را در داخل ساختمان سپری می کنیم، که ممکن است محل کار یا خانه باشد. مطالعات نشان می دهد که ما اکنون 87 درصد از زندگی خود را در داخل خانه می گذرانیم. محیط های دلپذیر به طور مثبت بر …

تاثیر رنگ در داخل ساختمان ادامۀ مطلب »