رنگ آمیزی نما رومی

رنگ نمای رومی ساختمان

استفاده از طرح نمای رومی به دلیل برجسته‌سازی سطح امروزه در ایران بسیار پرکاربرد است. این سبک از معماری، نمای بیرونی ساختمان را کاملاً برجسته از محیط اطراف می‌کند. اگر در خیابان‌های معروف تهران و مناطق مفرح نشین شهرها سری بزنید حتماً نماهای رومی بیشترین جلوه در پیش چشم شمارا خواهند داشت. این سبک از …

رنگ نمای رومی ساختمان ادامۀ مطلب »