تاثیر اجرا در عایق بندی

تاثیر اجرا در عایق بندی

در این مقاله در خصوص تاثیر اجرا در عایق بندی و اجرای صحیح عایق رطوبتی که عاملی قدرتمند در تعیین کیفیت آب‌بندی و طول عمر عایق پلیمری هست، صحبت می‌کنیم. اجرای نادرست عایق از عوامل طبلِ شدن، بلند شدن و پاره شدن اجرای نادرست و غیراصولی عایق است. در این مقاله تصمیم داریم برخی از عواملی …

تاثیر اجرا در عایق بندی ادامۀ مطلب »