ترمیم ایزوگام

ترمیم ایزوگام با عایق رطوبتی پلیمری

بسیاری از ساختمان‌ها از ایزوگام برای آب‌بندی سقف و دیوار بیرونی ساختمان خود استفاده می‌کنند. ایزوگام به دلایل مختلف آب و هوایی، کیفیتی و اجرایی دچار مشکل و نشت آب می‌شوند. محصولات مختلفی برای ترمیم ایزوگام وجود ندارند و بسیاری از ساکنین تنها راه‌ ترمیم ایزوگام را کندن کامل ایزوگام و ایزوگام کاری مجدد می‌دانند. …

ترمیم ایزوگام با عایق رطوبتی پلیمری ادامۀ مطلب »